ព្រែកឯង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. សង្កាត់នៃខណ្ឌច្បារអំពៅ
  2. អតីតសង្កាត់នៃខណ្ឌមានជ័យ