ព្រៃកំបោរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្នំក្រពើ