ព្រៃខ្លា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ភូមិនៃឃុំភក្ដី
 2. ភូមិនៃឃុំពោធិ៍អង្ក្រង
 3. ភូមិនៃឃុំទួលអំពិល
 4. ភូមិនៃឃុំព្រះនិព្វាន
 5. ភូមិនៃឃុំប្រឡាយ
 6. ភូមិនៃឃុំក្រាំងម្កាក់
 7. ភូមិនៃសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់
 8. ឃុំនៃស្រុកស្វាយអន្ទរ
 9. ភូមិនៃឃុំព្រៃកណ្ដៀង
 10. ភូមិនៃឃុំរាប
 11. ភូមិនៃឃុំកំពង់សឹង
 12. ភូមិនៃឃុំត្នោតជុំ
 13. ភូមិនៃឃុំក្រោលគោ
 14. ភូមិនៃឃុំពោធិ៍រាជ
 15. ឃុំនៃស្រុកកោះអណ្ដែត
 16. ភូមិនៃឃុំកុមាររាជា
 17. ភូមិនៃឃុំជំរះពេន
 18. ភូមិនៃឃុំសិង្ហ