ព្រៃទទឹង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ភូមិនៃឃុំភ្នំតូច
 2. ភូមិនៃឃុំបាយតំរាំ
 3. ភូមិនៃឃុំអូរតាគី
 4. ភូមិនៃឃុំជ្រៃ
 5. ភូមិនៃឃុំឆ្នាល់មាន់
 6. ភូមិនៃឃុំជ្រៃវៀន
 7. ភូមិនៃឃុំឫស្សីស្រុក
 8. ភូមិនៃឃុំក្រែក
 9. អតីតភូមិនៃសង្កាត់សួង
 10. ភូមិនៃសង្កាត់សួង
 11. ភូមិនៃឃុំព្រះនិព្វាន
 12. ភូមិនៃឃុំហោងសំណំ
 13. ភូមិនៃឃុំក្សេមក្សាន្ត
 14. ភូមិនៃឃុំវាលពង់
 15. ភូមិនៃឃុំក្រាំងដីវ៉ាយ
 16. ភូមិនៃឃុំអូរ
 17. ភូមិនៃឃុំអង្គសុរភី
 18. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងវែង
 19. ភូមិនៃឃុំក្រាំងម្កាក់
 20. ភូមិនៃឃុំលំហាច
 21. ភូមិនៃឃុំទួលព្រេជ
 22. ភូមិនៃឃុំខ្ពប
 23. ឃុំនៃស្រុកមេសាង
 24. ភូមិនៃឃុំព្រៃទទឹង
 25. ភូមិនៃឃុំទឹកថ្លា
 26. ភូមិនៃឃុំចារឈូក
 27. ភូមិនៃឃុំល្វែងឫស្សី
 28. ភូមិនៃឃុំចន្ត្រី
 29. ភូមិនៃឃុំប្រសូត្រ
 30. ភូមិនៃឃុំសំបួរ
 31. ភូមិនៃឃុំសំរោង
 32. ភូមិនៃឃុំគោកខ្ពស់