ព្រៃរបោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. semi-dense forest ព្រៃល្បោះជាប្រភេទព្រៃឈើដែលខៀវជានិច្ចពី៣០ទៅ៧០ភាគរយ។[១]
  1. សទ្ទានុក្រមពាក្យថ្មី វិទ្យាស្ថានភាសាជាតិនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បោះពុម្ពលើកទី១ ឆ្នាំ២០១៨ ទំព័រ ៤