ព្រះត្រពាំង

ពីWiktionary
  1. ព្រះត្រពាំង ជាខេត្តមួយ នៅជាប់​ នឹង​ទន្លេ​នៃ តំបន់វាលទំនាប នៃទន្លេមេគង្គដែនដីកម្ពុជា​ ក្រោម។
  2. ភូមិនៃឃុំដំដែក