ព្រះពន្លា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. សង្កាត់នៃក្រុងសិរីសោភ័ណ
  2. អតីតឃុំនៃស្រុកសិរីសោភ័ណ
  3. ភូមិនៃសង្កាត់ព្រះពន្លា
  4. អតីតភូមិនៃឃុំព្រះពន្លា
  5. ភូមិនៃឃុំរូងជ្រៃ
  6. ភូមិនៃឃុំទ្រៀក
  7. អតីតភូមិនៃសង្កាត់ព្រែកប្រា ខណ្ឌមានជ័យ
  8. ភូមិនៃសង្កាត់ព្រែកប្រា ខណ្ឌច្បារអំពៅ
  9. ឃុំនៃស្រុកកំពង់រោទិ៍
  10. ភូមិនៃឃុំព្រះពន្លា