ភាគ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភាក សំ. បា. ( ន. ) ចំណែក : ចែក​ជា ៤ ភាគ, ច្រើន​ភាគ ។ ភាគ​ទាន (ភាគៈ--) ចំនួន​ប្រាក់​រៃ​អង្គាស​ដែល​ជន​ម្នាក់​ៗ​ចូល​ក្នុង​កិច្ចការ​កុសល​ណា​មួយ : បង់​ភាគ​ទាន​ប្រចាំ​ខែ​ចំនួន ២០ រៀល; ឃោសនា​សុំ​ឲ្យ​គេ​ជួយ​ចូល​ភាគ​ទាន ។

ភាគ ភាក សំ. បា. ( ន. ឬ គុ. ) ជោគ, បុណ្យ, ស្រី​សួស្ដី ។ល។ ឬ​ដែល​មាន​ជោគ, មាន​បុណ្យ, មាន​ស្រី​សួស្ដី ។ល។ ព្រះ​មាន​ព្រះ​ភាគ ព្រះ​មាន​ជោគ, ព្រះ​មាន​បុណ្យ (ព្រះ​សម្មាសម្ពុទ្ធ) ។ ភាគ្យ