ភូម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. បា. ( ន. ) ទេវតា​ដែល​ឋិត​នៅ​ផ្ទាល់​លើ​ផែន​ដី ។ ខ្មែរ​ហៅ​ទេវតា​ឬ​បិសាច​ដែល​អាស្រ័យ​នៅ​ទី​ស្រែ​ចម្ការ​ថា ព្រះ​ភូម ។ សែន​ព្រះ​ភូម សែន​បូជា​ព្រះ​ភូម​ក្នុង​វេលា​ដែល​រាស់​ស្រែ​នឹង​ស្ទូង (ចំពោះ​តែ​ស្រែ​ណាមួយ​ដែល​គេ​ធ្លាប់​ធ្វើ​រាល់​ឆ្នាំ តាម​ជំនឿ​ម្ចាស់​ស្រែ) ។