ភូមិធំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកកៀនស្វាយ
  2. ឃុំនៃស្រុកល្វាឯម