ភួយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) មើល​ក្នុង​ពាក្យ ផួយ ។