ភ្ជង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ជង់, ផ្តោត​ដាក់​ចំ​ដូច​គេ​ជង់, ផ្ដោត​តម្រង់​ឲ្យ​ចំ : ព្រាន​ភ្ជង់​កាំភ្លើង​សំដៅ​ប្រជុំ​ចិញ្ចើម​ខ្លា​ធំ, រក​លៃ​លក​ឧបាយ​កល​ដើម្បី​ត​ដៃ​នឹង​ចោរ​នោះ​ដូចម្ដេច​កើត បើ​វា​ចូល​មក​ដល់​ភ្លែត​ស្រាប់​តែ​ភ្ជង់​កាំភ្លើង​ភ្លាម​មក​ត្រង់​ដើម​ទ្រូង​តែ​ម្ដង ។