ភ្ជរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. ) ពាក្យ​សាមញ្ញ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​នឹង​ពាក្យ ភ្ជុំ ថា : ភ្ជុំភ្ជរ គឺ​ប្រជុំ​គ្នា​ធ្វើ​បុណ្យ​នៅ​ទី​វត្ត​អារាម​ក្នុង​ថ្ងៃ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ (ថ្ងៃ ១៥ រោច​ខែ​ភទ្របទ) ។