ភ្នែកក្រហម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(វេជ្ជសាស្ត្រ, ជំងឺ) conjunctivitis, conjonctivite ជំងឺមួយប្រភេទ ដែលបង្កឱ្យរលាកភ្នាសក្នុងត្របកភ្នែកនិងគ្រាប់ភ្នែកលើកលែងតែកែវភ្នែក (គ័រណេ = cornée)។ មូលហេតុបណ្ដាលមកពីការបង្ករោគដោយមីក្រុបចំណាំងពន្លឺខ្លាំង ឬ អង្គធាតុក្រៅ (corps étranger) ចូលក្នុងភ្នែក។ ឧ. ការលាងដៃដោយសាប៊ូជាប្រចាំកាត់បន្ថយការកើតជំងឺភ្នែកក្រហម។

  1. Sikukia gudgeri