ភ្នែក​ឆ្មា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​កែវ​ឬ​ត្បូង​មួយ​ប្រភេទ សម្បុរ​ឆ្លុះ​ស្រដៀង​នឹង​ភ្នែក​ឆ្មា (បាលី​ហៅ មសារគល្ល “កែវ​ឬ​ត្បូង​កើត​នា​ភ្នំ​ឈ្មោះ មសារៈ”(ប្រទេស​ឥណ្ឌា) ឬ កពរមណិ “កែវ​ពពាល” ឬ “ត្បូង​ភ្នែក​ឆ្មា” : ខ្មែរ​ក្នុង​សម័យ​បុរាណ ច្រើន​ជឿ​ថា ត្បូង​ភ្នែក​ឆ្មា​ជា​ទ្រព្យ​ត្រជាក់​ត្រជំ) ។