ភ្នំស្រុក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​ឋិត​នៅ​ប៉ែក​ខាង​ជើង, នៅ​ក្នុង​អំណាច​ខេត្ត​បាត់ដំបង ។

  1. ស្រុកនៃខែត្របន្ទាយមានជ័យ ពីសម័យរដ្ឋកម្ពុជា-រាជាណាចក្រទី២។