Jump to content

ភ្លើ

ពីWiktionary

( គុ.ឬ កិ វិ. ) ដែល​មាន​ស្មារតី​ភ្លេច​ៗ, ដែល​ល្លេល្លើ, មមិងមមាំង, ផ្ដាស​ៗ : មនុស្ស​ភ្លើ, សម្ដី​ភ្លើ​ៗ; ដើរ​ភ្លើ​ៗ, និយាយ​ភ្លើ​ៗ ។