Jump to content

ភ្លៅ

ពីWiktionary

( ន. ) ប៉ែក​ជើង​ពី​ត្រឹម​ខាង​លើ​ជង្គង់​ឡើង​មក​ដល់​ក្រលៀន ។ ស្នូល​មូល​ស៊ក​ក្នុង​ដុំ​សម្រាប់​ឲ្យ​ដុំ​វិល : ភ្លៅ​រទេះ, ភ្លៅ​រហាត់ ។