មកុដតួនាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(គ្រឿងលំអ) គ្រឿងអលង្ការធ្វើអំពីមាសឬលោហៈផ្សេងៗ មានកំពូលមួយ មានក្បាំង និង រចនាកំពូលរួតស្រួចៗចំនួន៧ជាន់ បំពាក់ដោយផ្កាញ័រគ្រប់ជាន់ភ្ជាប់ដោយនែបជិតថ្ពាល់ និង ប្រើចនជាឃ្នាបសម្រាប់គាបឱ្យជាប់។ មកុដនេះសម្រាប់ពាក់ចំពោះតែតួទេពធីតាឬសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រិយានីប្រើនៅពេលអភិសេកឡើងគ្រងរាជ្យ ដោយរចនាជាក្បាច់ខុសៗគ្នាទៅតាមអង្គព្រះមហាក្សត្រិយានី និងតាមមុខងារផ្សេងៗដែលត្រូវប្រើ។