មកុដនាងនាគ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(គ្រឿងលំអ) គ្រឿងអលង្ការធ្វើពីមាសឬលោហៈ ឆ្លាក់ជាមកុដរាងក្បាលនាគបីបើកពពារមានភ្ជាប់ចនដោយប្រើក្បាច់អង្គរ។ ចំណែកពីក្រោយកំពូលនាគផ្នែកកណ្ដាល លម្អដោយកន្ទុយនាគ១គូព័ន្ធគ្នា និងមានកន្ទុយ២អមម្ខាង១។ មកុដនេះយកតាមលំនាំមកុដនាងទេពអប្សរនៅប្រាសាទព្រះលានស្ដេចគម្លង់បង្កើតនៅឆ្នាំ២០១០។