មកុដរាមាសូរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មកុដរាមបរមាសូរ (គ្រឿងលំអ) គ្រឿងអលង្ការមានទម្រង់ជាមុខពាក់ មានកំពូលក្បាច់កន្ទុយហង្សមួយ មានវណ្ឌក្បាច់កញ្ចាំងរាក់រយកំពូលរួតស្រួចៗនៅលើក្បាល និង មានចនភ្ជាប់នឹងជើងសក់ឆ្វេងស្ដាំ ដែលធ្វើពីខ្មុកលាបពណ៌ទឹកមាស។