មង្គល​ទេពាចារ្យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មង់-គល់-ទេ ពាចា សំ.; បា. ( ន. ) (< មង្គល + ទេវ + អាចាយ៌; --អាចរិយ “អាចារ្យ​ដូច​ជា​ទេវតា​ដែល​ជា​មង្គល​ឬ​អាចារ្យ​ជា​មង្គល​ដ៏​ប្រសើរ”) ឋានន្តរ​ជា​សមណ​ស័ក្តិ​រាជា​គណៈ​ថ្នាក់​ខ្ពស់​ក្នុង​កម្ពុជ​រដ្ឋ; ចួន​កាល​ព្រះ​ករុណា​ជា​ម្ចាស់​ជីវិត ទ្រង់​ប្រោស​ព្រះ​រាជ​ទាន​តាំង​ដល់​ទី​ជា​សម្ដេច​ក៏​មាន : សម្ដេច​ព្រះ​មង្គល​ទេពាចារ្យ ។