មង្ឃុត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មង់-ឃុត ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​ដំណាំ​មួយ​ប្រភេទ​ស្លឹក​ស្រដៀង​នឹង​ព្រូស​ឬ​ព្រហូត ផ្លែ​ចេញ​ផ្ទាល់​ពី​មែក​និង​ដើម (ដូច​ល្វា), ផ្លែ​មូល​ៗ​សំបក​ក្រាស់ សម្បុរ​ក្រហម​ចាស់​មាន​រស​ចត់, សាច់​ខាង​ក្នុង​ជា​ក្លែប​ៗ សម្បុរ-ស មាន​រស​ផ្អែម​លាយ​ជូរ​បន្តិច​ៗ សម្រាប់​បរិភោគ​ជា​អាហរ; មាន​សម្បូណ៌​នៅ​ដែន​កម្ពុជា​ក្រោម​ក្នុង​តំបន់​ខ្លះ​ដោយ​អន្លើ​ៗ​ក្នុង​កម្ពុជ​រដ្ឋ​ក៏​ដាំ​កើត​ដោយ​អន្លើ​ៗដែរ ប៉ុន្តែ​មាន​ផ្លែ​ពុំ​សូវ​ថ្លោស ។