មច្ឆណ្ឌសញ្ញា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ម័ច-ឆន់-ឌៈ ស័ញ-ញ៉ា បា. ( ន. ) (មច្ឆ “ត្រី” + អណ្ឌ “ពង” + សញ្ញា “គ្រឿង​សម្គាល់”) ឈ្មោះ​វណ្ណយុត្តិ​ជា​សញ្ញា​មួយ​ប្រភេទ ជា​ចំណុច​មាន​សណ្ឋាន​ដូច​ពង​ត្រី (...) សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​ការ​រៀបរាប់​របស់​ផ្សេង​ៗ​ឬ​ខ​សេចក្ដី​ដែល​នៅ​មាន​ទៀត, ដែល​មិន​ទាន់​ចប់​មិន​ទាន់​អស់, មាន​ន័យ​ប្រហែល​នឹង​ពាក្យ “ជាដើម” : សាលា​រៀន​ខ្ញុំ​មាន​តុ, ទូ, កៅអី...; ត្រូវ​យក​ប្រដាប់ប្រដា​ឲ្យ​សព្វ​គ្រប់​ទៅ​ផង ដូច​ជា​ឆ្នាំង, ចាន, វែក, ស្លាបព្រា, សម... ។