មញ្ជិកា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ម័ញ-ជិកា សំ. ( ន. ) ស្រី​ពេស្យា (ស្រី​ផ្កា​មាស) ។ វេវ. គណិកា, នគរ​សោភិនី, ពេស្យា ឬ វេស្យា, ភណ្ឌហាសិនី...។