មត្តញ្ញុតា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ម័ត-ត័ញ-ញុ-- បា. ( ន. ) ភាព​នៃ​បុគ្គល​អ្នក​ដឹង​ប្រមាណ, ការ​ស្គាល់​ប្រមាណ​ក្នុង​កិច្ចការ​គ្រប់​យ៉ាង​មាន​ការ​ស្វែង​រក​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​តាម​សម្មាអាជីវៈ​និង​ការ​បរិភោគ​អាហារ​ជាដើម : មត្តញ្ញុតា ជា​សប្បុរិស​ធម៌​ទី ៤ ក្នុង​ពួក​សប្បុរិស​ធម៌​ទាំង ៧ ។