មត្តេយ្យកៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ម័ត-តៃយ៉ៈ កៈ បា. ( ន. ) ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ឬ​កេរ្តិ៍​មត៌ក​ខាង​មាតា : ស្រែ​ហ្នឹង​ជា​មត្តេយ្យកៈ​របស់​ខ្ញុំ ទាំង​ដី​ចម្ការ​ក្បែរ​ស្រែ​នុះ ក៏​ជា​មត្តេយ្យកា​របស់​ខ្ញុំ​ដែរ (បារ. Matriarcat) ។ មត្តេយ្យកា