មទ្ទរដ្ឋ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ម័ត-ទៈរ័ត បា.; សំ. ( ន. ) (មទ្ទ + រដ្ឋ; មទ្រ + រាឞ្រ្ដ) ដែន​មទ្ទៈ​ឬ​ដែន​មទ្រៈ (ឈ្មោះ​ដែន​មួយ​ក្នុង​ប្រទេស​ឥណ្ឌា, ច្រើន​មាន​និយាយ​តំណាល​ក្នុង​​​គម្ពីរ​ខាង​ពុទ្ធ​សាសនា) ។ មទ្រ​រាស្ត្រ