មធុ​មេហៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា. ( ន. ) រោគ​ទឹក​មូត្រ​ផ្អែម ។ មធុ​មេហ​រោគ