មនុស្សឥតកំណើត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មនុស្ស​មិន​មាន​សេចក្ដី​ចម្រើន ដោយ​ប្រយោជន៍​គ្រប់​យ៉ាង