មន្ទលេន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ម័ន-ទៈលេន ឬ​មន់-- ( ន. ) (មើល​ក្នុង​ពាក្យ ល្បិច​ចៅក្រម) ។