មមង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​សត្វ​ល្អិត​មួយ​ប្រភេទ បរិភោគ​ខ្ទុះ​ឈាម​ជា​អាហារ; សត្វ​ល្អិត​ដែល​ច្រើន​កើត​ក្នុង​ផ្លែ​ល្វា ។