មមង្ការ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈម័ងកា បា. ( ន. ) សេចក្ដី​យល់​ឬ​ប្រកាន់​ថា​ជា​របស់​ផង​អញ គឺ​សេចក្ដី​យល់​ឃើញ​ឬ​ប្រកាន់​ថា​សព៌ាង្គ​កាយ​ឬ​អ្វី​ៗ​ដែល​បាន​មក​ទាំង​ប៉ុន្មាន​សុទ្ធ​តែ​ជា​របស់​ផង​អញ ដូច​យ៉ាង​ប្រកាន់​ថា “សក់​របស់​អញ, ធ្មេញ​របស់​អញ” ជាដើម (ម. ព. អហង្ការ ផង) ។ មមំការ