មមាចត្នោត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

brown planthopper សត្វល្អិតចង្រៃបំផ្លាញដំណាំស្រូវនិងដំណាំផ្សេងៗទៀត ដែលមានឈ្មោះជាវិទ្យាសាស្ត្រ នីឡាប៉ាវ៉ាតា លុយហ្សង់ (nilaparvata lugens) ស្ថិតក្នុងសន្តានដែលផ្វាស៊ីដេ (delphacidae) ប្រភេទនីឡាប៉ាវ៉ាតា លុយហ្សង់ (nilaparvata lugens)។ សត្វនេះមានរាងតូច ស្ដើងប្រវែងពី៤ ទៅ៥ មិល្លីម៉ែត្រ សម្បុរត្នោតហើយ មានពីរប្រភេទគឺ ប្រភេទស្លាបវែងនិងប្រភេទស្លាប់ខ្លី។ ពងវាពណ៌ស រាងដូចផ្លែចេកប្រវែងប្រហែល ១ មិល្លីម៉ែត្រ។ កូនញាស់មានទំហំតូចល្អិត ពណ៌លឿងខ្ចី ឬ ត្នោតខ្ចី។ មមាចត្នោតពេញវ័យ និង កូនរបស់វាចុចជញ្ជក់យករសពីដំណាំស្រូវនិងដំណាំផ្សេងៗទៀត ស្ទើរតែគ្រប់ដំណាក់កាលលូតលាស់ ជាពិសេសនៅមុនពេលចេញផ្កា។