មយូរ​ឆត្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈយូរៈឆ័ត សំ. បា. + សំ, បា. ( ន. ) (មយូរ + ឆត្រ, បា. -ឆត្ត ) សំណុំ​កន្ទុយ​ក្ងោក​ដែល​ចង​ជា​កន្សោម​ត្រសុំ សម្រាប់​កាន់​ដើរ​ហែរ​ក្នុង​ពិធី​សោក័ន្ត ។