មរដក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មរៈដក់ (មើល​ពាក្យ មរតក) ។