មសារគល្ល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈសារៈ​គ័ល​-លៈ ឬ --គ័ល បា. ( ន. ) ត្បូង​ភ្នែក​ឆ្មា: មសារគល្ល​ជា​ទ្រព្យ​ត្រជាក់ត្រជំ (មើល​ក្នុង​ពាក្យ​ ភ្នែក​ឆ្មា ទៀត​ផង) ។