មសិ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈសិ សំ. បា. ( ន. ) ម្រែង; ខ្មៅ​ដុស, ទឹក​សរសេរ (ទឹក​ខ្មៅ); សម្រាប់​ប្រើ​ជា​រាជ​សព្ទ : ព្រះ​មសិ (ទឹក​សរសេរ​សម្រាប់​ក្សត្រិយ៍) ។ មសិធាន ឬ​មស្យាធារ (សំ) ដប​ទឹក​សរសេរ (ដប​ទឹក​ខ្មៅ) ។