មហាត្រកាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈហា-ត្រ-- ( ន. ) ឈ្មោះ​ចេក​មួយ​ប្រភេទ​ផ្លែ​ធំ​ៗ​សំបក​ក្រាស់, សាច់​ជ្រាយ, ផ្លែ​ទុំ​មាន​រស​ផ្អែម​ត្រជាក់ : ចេក​មហា​ត្រកាល (ហៅ​ថា ចេក​មហា​ថ្លៃ ក៏​មាន​តាម​ទម្លាប់​ស្រុក) ។