មហាមាត្យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មន្រ្តី​ស័ក្ដិ​ធំ​ទី​ចតុស្ដម្ភ (ខ្មែរ​សម័យ​បុរាណ​ហៅ ព្រះ​បាទ​អស់​ជំនុំ)។ អ្នក​ឈ្លាស​វៃ​ជា​ប្រធាន​សម្រេច​កិច្ច រាជ​ការ