មហាអុច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​រោគ​មួយ​ប្រភេទ​កើត​នៅ​ស្បែក ពង​បែក​ៗ​ក្រៀម​ៗ ឡើង​សម្បុរ​ខ្មៅ​ជាំ បណ្ដាល​ឲ្យ​ក្រហល់​ក្រហាយ​រោល​រាល ។ --អុជ