មហា​ភារត​យុទ្ធ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ភារត​យុទ្ធ) ។