មហេសី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈ- បា.; សំ. ( ន. ) (មហរ្សិ < មហា + ឫឞិ ) អ្នក​ស្វែង​រក​នូវ​គុណ​ធំ (ព្រះ​សព្វញ្ញុពុទ្ធ) ។ ឥសី​ធំ គឺ​ឥសី​ដែល​បាន​សម្រេច​គុណ​វិសេស​ជាន់​ខ្ពស់​ជាង​ពួក​ឥសី​សាមញ្ញ (ដែល​ហៅ​ថា មហា​ឥសី ឬ មហា​ឫសី) ។

មៈ-- បា.; សំ. ( ន. ) (មហិឞី “ក្សត្រិយ៍​ដែល​ជា​ធំ​ជាង​អស់​ស្ត្រី​ទាំងពួង”) ឋានន្តរ​ថ្នាក់​ខ្ពស់​សម្រាប់​ព្រះ​រាជ​ទេពី​ដែល​ក្សត្រិយ៍​ទ្រង់​បាន​ព្រះ​រាជ​ទាន​អភិសេក ឬ​ដែល​បាន​អភិសេក​ជា​មួយ​នឹង​ព្រះ​រាជា សម្ដេច​មហេសី; ហៅ​ថា សម្ដេច​ព្រះ​រាជ​ទេវី ឬ សម្ដេច​ព្រះ​រាជិនី ក៏​បាន ។ សម្ដេច​ព្រះ​អគ្គ​មហេសី មហេសី​ដែល​ជា​ធំ​បំផុត​ជាង​ព្រះ​រាជ​ទេវី​ទាំងពួង ។