មហោស្រព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

មៈហោស្រប់ សំ.; បា. ( ន. ) (មហោត្សវ < មហា + ឧត្សវ; មហុស្សវ < មហា + ឧស្សវ) របាំ​យ៉ាង​ធំ, ការ​លេង​ល្បែង​របាំ​គគ្រឹកគគ្រេង; ការ​រីករាយ​សប្បាយ​ខ្លាំង​ដោយ​ល្បែង​របាំ; ការ​បញ្ចេញ​របស់​ប្លែក​ៗ​ដាក់​តាំង​ជា​របៀប​យ៉ាង​ធំ​ឲ្យ​មហា​ជន​មើល; ពិធី​សម្ភោទ្យ​យ៉ាង​ធំ : លេង​មហោស្រព, មើល​មហោស្រព, រៀប​ពិធី​មហោស្រព (ប្រើ​ក្លាយ​ជា មហោរស្រព ក៏​មាន ប៉ុន្តែ​គួរ​លែង​ប្រើ) ។