មាក់សាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( ន. ) (មះទ្រាង អ. ថ. ម៉ៈសាង) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ ផ្លែ​ទំហំ​ស្រដៀង​នឹង​ផ្លែ​គុយ សម្បុរ​ខៀវ​មាន​ជ័រ​ច្រើន វេលា​ទុំ​មាន​រស​ផ្អែម​ត្រជាក់ សម្រាប់​បរិភោគ ។