មេកង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) មេ​ពួក (មើល​ក្នុង​ពាក្យ​មេ) ។