មេភ្លៀង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សុខុម​សត្វ​មួយ​ប្រភេទ សាច់​ទន់ ស្លាប​សម្បុរ​ក្រហម​ក្រមៅ កើត​ក្លាយ​អំពី​កណ្ដៀរ​ធំ​ៗ ឬ​អំពី​កណ្ដាច់ ហើរ​ចេញ​តែ​ក្នុង​វេលា​មាន​ភ្លៀង​ធំ, ជា​សត្វ​ចូល​ចិត្ត​ពន្លឺ​ភ្លើង, ច្រើន​តែ​ក្នុង​ខែ​ដើម​ឆ្នាំ ។