មេអំបៅ

ពីWiktionary

( ន. ) សុខុម​សត្វ​មួយ​ប្រភេទ មាន​ច្រើន​បែប, មាន​ស្លាប​បួន​ផ្នែក​សណ្ឋាន​ស្រទាង មាន​សាច់​ទន់​ផុយ ឬ​ជា​ផង់​ធូលី សម្បុរ​តែ​មួយ​ព័ណ៌ ឬ​រំលេច​ព័ណ៌​ផ្សេង​ៗ, ជា​សត្វ​មាន​កំណើត​ក្លាយ​មក​ពី​ដង្កូវ : មេ​អំបៅ​ជា​សត្វ​ទិវា​ចរ​ក៏​មាន, រត្តិ​ចរ​ក៏​មាន ។

  1. ឈ្មោះឈើមួយប្រភេទ