ម្កាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ ស្លឹក​ខ្ចី​និង​ផ្លែ​មាន​រស​ជូរ​ឆ្ងាញ់; មាន​ពីរ​ប្រភេទ​គឺ ម្កាក់​ព្រៃ ឬ ហៅ​ត្រឹមតែ ម្កាក់ ទទេ, ម្កាក់​ស្រុក ឬ ម្កាក់​បារាំង; ទាំង​ពីរ​ប្រភេទ​នេះ ស្លឹក​ខ្ចី​និង​ផ្លែ​ប្រើ​ជា​អន្លក់​ឬ​ស្ល​ម្ជូរ​បាន តែ​ម្កាក់​ព្រៃ​មាន​រស​ជូរ​ជាង ។ English name: ambarella, Scientific name: Spondias dulcis, Spondias cytherea
 2. សង្កាត់នៃក្រុងសិរីសោភ័ណ
 3. ភូមិនៃសង្កាត់ម្កាក់
 4. ភូមិនៃឃុំកណ្ដោលជ្រំ
 5. ភូមិនៃឃុំស្នំក្រពើ
 6. ភូមិនៃឃុំធម្មតាអរ
 7. ឃុំនៃស្រុកអង្គស្នួល
 8. ភូមិនៃឃុំដើមឫស
 9. ភូមិនៃឃុំតាសោម
 10. ភូមិនៃឃុំគោកធ្លកលើ
 11. ភូមិនៃឃុំចំប៉ី