ម្ទេស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) (ហិណ្ឌី មរិចៈ) ឈ្មោះ​ឈើ​ដំណាំ​មួយ​ប្រភេទ ដើម​តូច​ៗ​ទាប​ៗ​ផ្លែ​ប្រើ​ជា​គ្រឿង​ហឹរ; មាន​ឈ្មោះ​ច្រើន​បែប​គឺ ម្ទេស​ខ្មាំង, ម្ទេស​ផ្លោក ឬ ម្ទេស​សំពៅ, ម្ទេស​ល័ខ, ម្ទេស​ដៃ​នាង ជាដើម ។